كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مسئول ثبت نام


سمت: مسئول پذیرش و ثبت نام

نام و نام خانوادگی:علی احمدیان

شماره تماس مستقیم:08136465920 داخلی4

پست الکترونیک: ahmadiyones.8431@gmail.com

سوابق تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی


سوابق اجرایی: مسئول پذیرش ، ثبت نام و بایگانی از سال 89.
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما